Prijave u eVisitor

Poštovani iznajmljivači,

u suradnji s Policijskom postajom Opatija apeliramo i ljubazno molimo da ukoliko trenutno u Vašem objektu borave gosti, ali i prijatelji ili rodbina da ih svakako prijavite u sustav eVisitor-a.

Unaprijed zahvaljujemo i srdačno pozdravljamo.

Kategorija: Aktualno |

Ured zatvoren za stranke

Turistički ured TZO Matulji na adresi Trg Maršala Tita 3 radi sukladno svom uredovnom vremenu, ali je zatvoren za stranke. Molimo stranke da svu komunikaciju usmjere na e-mail i telefon ili ugovore sastanak u slučaju nužde.

Ovaj režim rada vrijedi do daljnjega.

Ove su mjere poduzete s ciljem očuvanja zdravlja svih nas te s namjerom da doprinesemo da se ova situacija što prije normalizira i omogući nam nastavak rada.

Zahvaljujemo na razumijevanju i molimo vas da se pridržavate ovih uputa.

Kategorija: Aktualno |

Novosti za privatne iznajmljivače za 2020. godinu

U nastavku Vam donosimo nekoliko novih informacija za 2020. godinu.

1.. Visina turističke (boravišne) pristojbe
Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 1.1.2020. više ne postoje turistički razredi i zone već svaka Županija donosi odluku o visini iznosa turističke pristojbe (TP) za općine i gradove na svom području. U eVisitoru su napravljene potrebne izmjene kako bi se TP obračunavala sukladno donesenim odlukama.

2. Način plaćanja turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu
Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 1.1.2020. za objekte u domaćinstvu više ne postoje uvjeti po kojima se može birati način plaćanja TP već će svi objekti biti zaduženi za paušalan iznos za cijelu godinu. Novost je i da u obračun godišnjeg paušalnog iznosa TP, osim glavnih kreveta, ulaze i pomoćni kreveti (objašnjenje pod točkom 3.)

Paušal turističke pristojbe za 2020. godinu za PGŽ iznosi 350,00 kn po krevetu (osnovnom i pomoćnom).
Zaduženje za turističku pristojbu kao i rokove za uplatu obavezni ste pratiti putem aplikacije eVisitor, a uplatnice za uplatu TP ćemo Vam dostaviti poštom.

3. Upisivanje pomoćnih kreveta
Pomoćni kreveti se upisuju u eVisitor samo ako su navedeni u izreci rješenja, (primjer „Izreke rješenja“ donosimo u prilogu).
Kako su se pomoćni kreveti do sada uglavnom navodili u obrazloženju rješenja, oni se ne mogu uzeti u obzir za obračun godišnjeg paušalnog iznosa TP niti se tako upisani pomoćni kreveti mogu iznajmljivati gostima. U eVisitoru će se automatski izbrisati svi pomoćni kreveti.

Iznajmljivači kojima su bili upisani pomoćni kreveti u obrazloženju rješenja, a koji ih i dalje žele iznajmljivati, moraju zatražiti od nadležnog ureda državne uprave da im izda novo rješenje s pomoćnim krevetima u izreci rješenja.

4. Turistička članarina
Novi Zakon o članarina u turističkim zajednicama je stupio na snagu 1. siječnja ove godine. Najvažnija izmjena za privatne iznajmljivače je da se članarina TZ ili turistička članarina više neće obračunavati prema ukupnim godišnjim primicima, već prema broju svih kreveta koji su navedeni u rješenju o kategorizaciji obveznika. Članarina će se obračunavati kao umnožak svih kreveta (stalnih i pomoćnih ako su upisani u rješenje) i osnovice paušala članarine koji je propisan Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (link u nastavku).
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html

5. Opće informacije
U uredu Turističke zajednice općine Matulji stranke primamo ponedjeljak, srijedu i petak od 9-13, utorak i četvrtak od 12-16 sati, novi broj telefona je 296 986.
U našem uredu možete preuzeti i promidžbeni materijal.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Srdačan pozdrav.
Turistička zajednica općine Matulji
Direktorica Marijana Kalčić, mag.oec.

PREUZMITE:

Primjer za Izreku rješenja

pravilnik o plaćanju TČ za 2020.

 

 

Kategorija: Aktualno |

Članarina turističkim zajednicama za 2019. godinu

Podsjećamo Vas na Vašu obavezu plaćanja turističke članarine do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, koja je utvrđena Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08).
Obračun članarine za 2019. godinu na „Obrascu TZ“ dostavlja se Poreznoj upravi do kraja veljače 2020. godine, a temeljem Pravilnika o obliku i sadržaju podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN119/09).
Podsjećamo Vas da je osnovica za obračun turističke članarine ukupan prihod za 2019. godinu iz knjige Evidencije o prometu ili Obrasca EP, pomnožen s pripadajućim koeficijentom mjesta gdje se obavlja djelatnost:

0,16150% za objekte na području mjesta Matulji – sve ulice, Kućeli (Razred A)

0,14858% za objekte na području mjesta Jušići (Razred B)

0,12920% za objekte na području mjesta Bregi, Rupa, Rukavac, Jurdani, Veli Brgud, Permani, Mučići, Brešca i Ružići (Razred C)

0,11628% za objekte na području mjesta Mali Brgud, Pasjak, Zvoneća, Lipa, Šapjane, Vele Mune, Male Mune, Brdce, Zaluki i Žejane (Razred D)

Obrazac za obračun članarine TZ-u možete kupiti u knjižarama/papirnicama ili skinuti sa internet stranice: http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci (pod obrasci – ostalo).

UPUTA ZA POPUNJAVANJE UPLATNICE:
Primatelj: Prolazni račun turističke članarine TZO Matulji
Model: HR67
IBAN: HR6010010051726127155
Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Turistička članarina

preuzmi: PRIMJER POPUNJAVANJA TZ OBRASCA ZA A RAZRED

preuzmi: PRIMJER POPUNJAVANJA TZ OBRASCA ZA B RAZRED

preuzmi: PRIMJER POPUNJAVANJA TZ OBRASCA ZA C RAZRED

preuzmi: PRIMJER POPUNJAVANJA TZ OBRASCA ZA D RAZRED

Prema članku 3. Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)
Pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.
Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, Nastavite čitati

Kategorija: Aktualno |

Kategorija: Aktualno |