Portal za iznajmljivače

Turistička članarina

Od 2009. godine novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama:

  • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08); (NN 88/10)
  • Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09); Ispravak Pravilnika (NN 9/10); Izmjene i dopune (NN 61/10); Izmjene i dopune (NN 82/10)
  • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)
  • Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09)
Turistička zajednica Općine Matulji - Trg maršala Tita 11, 51211 Matulji - Tel.: 276 789, Fax: 276 221, OIB: 60986406974