Članarina turističkim zajednicama za 2019. godinu

Podsjećamo Vas na Vašu obavezu plaćanja turističke članarine do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, koja je utvrđena Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08).
Obračun članarine za 2019. godinu na „Obrascu TZ“ dostavlja se Poreznoj upravi do kraja veljače 2020. godine, a temeljem Pravilnika o obliku i sadržaju podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN119/09).
Podsjećamo Vas da je osnovica za obračun turističke članarine ukupan prihod za 2019. godinu iz knjige Evidencije o prometu ili Obrasca EP, pomnožen s pripadajućim koeficijentom mjesta gdje se obavlja djelatnost:

0,16150% za objekte na području mjesta Matulji – sve ulice, Kućeli (Razred A)

0,14858% za objekte na području mjesta Jušići (Razred B)

0,12920% za objekte na području mjesta Bregi, Rupa, Rukavac, Jurdani, Veli Brgud, Permani, Mučići, Brešca i Ružići (Razred C)

0,11628% za objekte na području mjesta Mali Brgud, Pasjak, Zvoneća, Lipa, Šapjane, Vele Mune, Male Mune, Brdce, Zaluki i Žejane (Razred D)

Obrazac za obračun članarine TZ-u možete kupiti u knjižarama/papirnicama ili skinuti sa internet stranice: http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci (pod obrasci – ostalo).

UPUTA ZA POPUNJAVANJE UPLATNICE:
Primatelj: Prolazni račun turističke članarine TZO Matulji
Model: HR67
IBAN: HR6010010051726127155
Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Turistička članarina

preuzmi: PRIMJER POPUNJAVANJA TZ OBRASCA ZA A RAZRED

preuzmi: PRIMJER POPUNJAVANJA TZ OBRASCA ZA B RAZRED

preuzmi: PRIMJER POPUNJAVANJA TZ OBRASCA ZA C RAZRED

preuzmi: PRIMJER POPUNJAVANJA TZ OBRASCA ZA D RAZRED

Prema članku 3. Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)
Pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.
Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, Nastavite čitati

Kategorija: Aktualno |

Kategorija: Aktualno |

Novi broj fiksnog telefona

Obaviještavamo vas da imamo novi fiksni broj telefon 051 296 986.

Kategorija: Aktualno |

Radno vrijeme ureda za blagdane

Turistički ured za vrijeme blagdana (23., 24., 27., 30. i 31.12.) radit će od 9 do 13 sati.

Kategorija: Aktualno |

Dan domaće jabuke i meda

Kategorija: Aktualno |