05.02. pridite na Maškaranu biciklijadu!

Znamo da pofin zimi i slabega vremena niste jako pedalali zadnje vreme zato smo van parićali jedinstvenu biciklijadu nazdolun.

Biciklijada pusne hraniBiciklijada pusne hraniBiciklijada pusne hrani

<PROGRAM:
Okupljanje: 11:30-12:00 va oštarije Štacion, Matulji (željeznička stanica)
Kotizacija: 40,00 kn
Polazak vlaka: 12:14
Start od Šapjan: 12:45
Dionica: Šapjane – Rupa – Mučići – Brajani – Principi – Šmogori – Matulji (štacion)
Dužina: 19 km

Okupit ćemo se na štacione pul Matuj va istoimenoj oštarije kade ćemo obavit prijavi. Bicikleti se krcaju va kamion s ken će bit prehićene do štaciona va Šapjanah, a mi ćemo se nakrcat na vlak ki će nas pejat do Šapjan od kuda starta naša Maškarana biciklijada!

Nakon par okrepneh stanic vrnjamo se h Matulji na Štacion kade je organiziran obed i podjela nagrad najlepčen maškaran keh će nagradit Vip centar Matulji.

Si učesnici moraju bit maškarani i puni dobre voji. Vozi se va grupe a brzina će bit prilagođena najslabejen.

Si učesnici nastupaju na osobnu odgovornost i organizator ne odgovara za štetu ku učesnik stori sebe al trećoj osobe.

<Letak u PDF formatu sa informacijama

Kategorija: Aktualno |