13. FESTIVAL PUSNE HRANI – 23.2.

13. FESTIVAL PUSNE HRANI održat će se na pusni četrtak, 23. febrara 2017. leta na 7 ur večer na krove Školske-sportske dvorani pul Matuj. U slučaju dažja premestiti ćemo se va Hangar.

Svoji autohtoni proizvodi predstaviti će:

Brgujski zvončari i mačkare i to:
Ripa
Kapuz
Fritaja
Krostuli
Ulenjaki

Sope grupa Maestral, a program vodi Nina Dukić Srok.

Ulaz je slobodan!

S obziron da je taj dan pusni četrtak i da je užanca da se judi maškaraju, redu na zadnji dogovori okol finalneh aktivnosti, pozivamo seh da pridu maškarani, da ostanu na tance i da se lepo zabave.

Kategorija: Aktualno |