Biciklijada po pusneh puteh

Biciklijada po pusneh puteh održala se po sedmi put i na naše velo iznenađenje ali i zadovoljstvo bilo nas je she skupa okol 100. Sto veseleh i maškaraneh biciklisti z vlakon za Minhen se j’ otputilo proti Šapjanon.

Maškarana biciklijadaMaškarana biciklijadaMaškarana biciklijada

Kada smo prišli gore malo smo popili z pokretnega frižidera od Kukurina i šli lih jedno kilometar, aš nas je pul Lučjanota surini opet čekala okrepa – kuhano vino i ulenjaki.

Po glavnoj ceste se do Fiorina bilo je veselo i ni se samo bicikliralo nego i kantalo i tancalo, a s tun užancun počeli smo već va vlake.
Fredi nan je sopal se od reda. Pul Mučić smo (skoro si) zavili proti Brajanon kade nan je pul “partizana” Romota i “muhi” Marini opet bila okrepa. So sledeće okreši rabilo je lih pet minuti pedalat, aš “meksikanci” Lili i Edo parićali su delicij seh sorat. Komać smo se nekako otpravili daje i ši na našu početnu točku na matujski štacijon, va oštariju “Štacijon” kade nan je bil obed: kumbasice, repa, kapuz, palenta, ulenjaki…

Podelili smo nagradi za najboje maškari, pa je tako najboje, kot i lane bil maškaran Dalibor i to va staru nonu i ni mu bilo baš jako lahko pedalat s košon, palicun i va opankeh. Najboji par prišal nan je z Labina, pak smo i njin dali nagradu za par i za najdaji. Gospodin Surina dobil je nagradu za najboje iskorišten kostim od ženi, a jedna muška “pčelica” listu rakije medice za malo rani od pada pomazat. Najmlaji sudionik Neven Brubnjak ima samo pet let i se je sam otpedalal, pravi primjer za nekeh ki su već va Šapjanah na križanje puhali. Nagradi je osigurala TZO Matulji i partner biciklijadi VIP Matulji centar.

<GALERIJA FOTOGRAFIJA (fotografirao: Slavić Franjo “afs”)

Kategorija: Aktualno |