Borghi d’europa

Borghi d'europa

Međunarodno udruženje Europskih destinacija okusa (Associazione Internazionale Azione Borghi Europei del Gusto) osnovana je 2007. godine i promovira manje poznata turistička mjesta kao i njihov kompletan potencijal bilo kulturni, eno-gastronomski, turistički…
Projekt nastoji ujediniti i povezati Europska mjesta koja su manje turistički prepoznata i valorizirana, kako bi se napravila mreža kulturne razmjene.
U mjestima Saletto, Ospedaletto Euganeo i Montagnana (okolica Padove), od 1.-4. prosinca održalo se predstavljanje i razmjena iskustava članica udruženja iz dvadesetak gradova i europskih regija. Susret je realiziran u svrhu predstavljanja i komuniciranja sa predstavnicima malih talijanskih, austrijskih, hrvatskih, slovenskih i slovačkih predstavnika koji razmjenom i usporedbom iskustava „komuniciraju da postoje“.

Borghi d'europa

TZO Matulji dva je dana sudjelovala u predstavljanjima, te promovirala destinaciju sa gourmet i ostalom turističkom ponudom.
Na susretu je bilo više od 120 novinara i komunikatora, predstavnika institucija i udruga, tvrtki, obiteljskih gospodarstva iz inozemstva, a sve na temu valorizacije proizvoda i vlastite destinacije. Predstavljanje se održava i direktnim izjavama učesnika, a upravo su specijalizirani gostujući novinari koji su prisustvovali radionicama jamstvo predstavljanja svih učesnika.
Osim predstavljanja Medice Kos iz Rukavca i proizvoda Buretić Bregi, usredotočili smo se i na predstavljanje prirodnih i kulturnih znamenitosti s posebnim naglaskom na Karneval.
Na sastanku je predložen i novi itinerar „Puta okusa“ na kojem bi polazna stanica bili upravo Matulji, a direktorica TZO Matulji Marijana Kalčić izabrana je za predsjednicu istog
te kaže: „Velika mi je čast da smo uvršteni u itinerar „puta okusa“ jer to govori da su delegati i članovi prepoznali potencijal Matulja. Imamo što pokazati na svim poljima i članstvo u ovom Udruženju može nam puno pomoći u promociji i predstavljanju destinacije. Kao predsjednica novog puta truditi ću se iskoristiti sve mogućnosti i kanale promocije kako bismo Matulje uvrstili na turističku kartu „moram posjetiti“ mjesta, a da sam već počela aktivno raditi govori i podatak da će se slijedeći sastanak Udruženja održati u veljači na području naše općine!“.

Borghi d'europa

Kategorija: Aktualno |