Fiumare 2015. – Rijeka, 20. – 27. svibnja

Fiumare

Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije
Manifestacija u sklopu Međunarodnog projekta MALA BARKA, Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.

Povezujući pomorsku i trgovačku tradiciju prošlosti s današnjom svakodnevnicom, Fiumare – Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije postaje svojevrsni vremeplov na autentičnim lokacijama Delte – Mrtvog kanala i Verdijeve ulice – spojnice s tržnicom i lukom.

Tradicijske drvene barke na jedra usidrene u Mrtvom kanalu, trgovci i obrtnici u tradicijskim nošnjama iz svih krajeva Kvarnera, interaktivne radionice pomorskih i ribarskih vještina, brodomodelarske radionice i promocija starih običaja, fotografija i slika…

Tradicijske pjesme i plesovi, gastronomska ponuda autohtonih jela i vina, organizirani razgledi kazališta i povijesnih lokacija užeg središta grada, regate tradicijskih barki na jedra… to je kolaž oživljenih slika Mrtvog kanala kroz stoljeća. To je festival Fiumare.

DETALJAN PROGRAM Fiumare 2015.

Kategorija: Aktualno |