Ispunite upitnik zadovoljstva

Kako bismo unaprijedili usluge privatnog smještaja i ugostitelja na području općine Matulji molimo Vas da popunite kratki anonimni upitnik zadovoljstva.

Molimo Vas da uzmete u obzir da nam je Vaše mišljenje vrlo važno, te da ćemo pomno proučiti Vaše odgovore.

< Upitnik za privatni smještaj

1. Da li ste kada noćili u Matuljima?
DaNe

2. Gdje?

3. Da li ste zadovoljni sa uslugom?
DaNe

4. Što Vas je posebno oduševilo?

5. S čime niste bili zadovoljni?

6. Prijedlozi za unapređenje usluge?

Odgovorite na pitanje:

< Upitnik za ugostiteljsku uslugu

1. Da li ste jeli na području općine Matulji?
DaNe

2. Gdje?

3. Da li ste zadovoljni sa uslugom?
DaNe

4. Što Vas je posebno oduševilo?

5. S čime niste bili zadovoljni?

6. Prijedlozi za unapređenje:

Odgovorite na pitanje:

Kategorija: Aktualno |