Novosti za privatne iznajmljivače za 2020. godinu

U nastavku Vam donosimo nekoliko novih informacija za 2020. godinu.

1.. Visina turističke (boravišne) pristojbe
Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 1.1.2020. više ne postoje turistički razredi i zone već svaka Županija donosi odluku o visini iznosa turističke pristojbe (TP) za općine i gradove na svom području. U eVisitoru su napravljene potrebne izmjene kako bi se TP obračunavala sukladno donesenim odlukama.

2. Način plaćanja turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu
Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 1.1.2020. za objekte u domaćinstvu više ne postoje uvjeti po kojima se može birati način plaćanja TP već će svi objekti biti zaduženi za paušalan iznos za cijelu godinu. Novost je i da u obračun godišnjeg paušalnog iznosa TP, osim glavnih kreveta, ulaze i pomoćni kreveti (objašnjenje pod točkom 3.)

Paušal turističke pristojbe za 2020. godinu za PGŽ iznosi 350,00 kn po krevetu (osnovnom i pomoćnom).
Zaduženje za turističku pristojbu kao i rokove za uplatu obavezni ste pratiti putem aplikacije eVisitor, a uplatnice za uplatu TP ćemo Vam dostaviti poštom.

3. Upisivanje pomoćnih kreveta
Pomoćni kreveti se upisuju u eVisitor samo ako su navedeni u izreci rješenja, (primjer „Izreke rješenja“ donosimo u prilogu).
Kako su se pomoćni kreveti do sada uglavnom navodili u obrazloženju rješenja, oni se ne mogu uzeti u obzir za obračun godišnjeg paušalnog iznosa TP niti se tako upisani pomoćni kreveti mogu iznajmljivati gostima. U eVisitoru će se automatski izbrisati svi pomoćni kreveti.

Iznajmljivači kojima su bili upisani pomoćni kreveti u obrazloženju rješenja, a koji ih i dalje žele iznajmljivati, moraju zatražiti od nadležnog ureda državne uprave da im izda novo rješenje s pomoćnim krevetima u izreci rješenja.

4. Turistička članarina
Novi Zakon o članarina u turističkim zajednicama je stupio na snagu 1. siječnja ove godine. Najvažnija izmjena za privatne iznajmljivače je da se članarina TZ ili turistička članarina više neće obračunavati prema ukupnim godišnjim primicima, već prema broju svih kreveta koji su navedeni u rješenju o kategorizaciji obveznika. Članarina će se obračunavati kao umnožak svih kreveta (stalnih i pomoćnih ako su upisani u rješenje) i osnovice paušala članarine koji je propisan Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (link u nastavku).
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html

5. Opće informacije
U uredu Turističke zajednice općine Matulji stranke primamo ponedjeljak, srijedu i petak od 9-13, utorak i četvrtak od 12-16 sati, novi broj telefona je 296 986.
U našem uredu možete preuzeti i promidžbeni materijal.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Srdačan pozdrav.
Turistička zajednica općine Matulji
Direktorica Marijana Kalčić, mag.oec.

PREUZMITE:

Primjer za Izreku rješenja

pravilnik o plaćanju TČ za 2020.

 

 

Kategorija: Aktualno |