Pravilnik o Autohtonoj kuhinji

Pravilnikom se propisuje posebni standard HRVATSKA AUTOHTONA KUHINJA koji se može utvrditi za ugostiteljske objekte iz skupina “Restorani” i “Barovi” i “Hoteli”, vrste ugostiteljskih objekata iz skupina za koje se može utvrditi Posebni standard, uvjeti i elementi koji moraju biti ispunjeni za Posebni standard, oznaka i način označavanja Posebnog standarda te način utvrđivanja Posebnog standarda.

<Svi zainteresirani mogu pogledati pravilnik na: Narodne Novine

Kategorija: Aktualno |