Prekogranične tajne – Čezmejne skrivnosti

Nova manifestacija koja će na hrvatskoj i slovenskoj strani promovirati kulturnu, nematerijalnu i materijalnu baštinu, te eno i gastro ponudu, na način da će u nedjelje 26.06., 10.07., 28.08. i 11.09. biti otvorena vrata muzeja i zavičajnih zbirki, i to:

na slovenskoj strani od 10-14 sati otvoreni su:
– Hodnikov mlin, Trg M.Tita 6, Ilirska Bistrica
– Brkinski škoromati, Etnološko-muzejska zbirka, Podgrad 12, Podgrad
– grad Prem, oružarska izložba sa prikazom ondašnjeg života

a na hrvatskoj od 10-14 sati:
– Memorijalni centar Lipa pamti, Lipa 35, Lipa
– Zvončarska muzejska zbirka Rukavac, Rukavac 60, Rukavac
– Rodoslovni centar Kastavštine i Liburnije i zavičajna zbirka „Kako su živjeli naši stari“, Branka Laginje 8, Matulji

Za besplatan razgled muzeja potreban vam je kupon koji možete podignuti u uredu TZ Matulji, TIC-u Ilirska Bistrica i agenciji Matulji Tours ili ga jednostavno isprintati.
Sa kuponom možete ručati u Gostilni „Škorpion“ u Ilirskoj Bistrici ili u Oštariji „Fiorin“ u Permanima (odrasli 76 kn, djeca 50 kn).

Kupon

Kategorija: Aktualno |