Pješačenje po Ceste domaće hrani

U sklopu nove manifestacije “Matujska kartulina” kojom slavimo godinu vlaka, također organiziramo i Pješačenje po ceste domaće hrani.

U subotu 25.06.2011. okupljamo se od 10.30 sati u oštariji „Štacijon – Matulji“ a start je u 12.13 sati s vlakom prema željezničkoj postaji Brgud.

<Kotizacija od 30 kn uključuje:
– vožnju vlakom
– obed i jedno piće va „Stancije Kovačići“ (domaći pijat)
– gelato va Betote

<PJEŠAČKA TURA:
ŽP Brgud – Veli Brgud – Lokva – Zvoneća – Šušnji – bunkeri talijanske vojske – Zdemer – Kućeli – Rukavac – Matulji. Ukupno četiri sata hoda. Vodiči osigurani iz PD Lisina.
Svi koji žele posjetiti Bunkere talijanske vojske obavezno moraju ponijeti ručnu svjetiljku.

Organizator: TZO Matulji
Pokrovitelj: Općina Matulji
U realizaciji svih programa sudjeluju: Udruga „Mačkare Šapjane“, DVD Kras Šapjane, ženska klapa Rožice, PD Lisina, BBK Kvarner i Liburnia Classic club Opatija.

* U SLUČAJU KIŠE KOMPLETNA MANIFESTACIJE SE ODGAĐA.