Birdwatching – Matulji

Zbog raznolikosti krajolika i staništa ptica na relativno malom području moguće je promatrati različite vrste ptica koje se nalaze na različitim vrstama ptičjih staništa (morska, šumska, travnata, stjenovita). Borave, gnijezde se ili prolaze tim dijelom tijekom jesenske i proljetne migracije.

Na području Matujskog kraja i Učke moguće je vidjeti neke od sljedećih vrsta ptica:

Kobac – Accipiter nisus, Jastreb – Accipiter gentilis, Škanjac – Buteo buteo, Škanjac Osaš – Pernis apivorus, Zmijar – Circaetus gallicus, Vjetruša – Falco tinnunculus, Sivi sokol – Falco peregrinus, Jarebica kamenjarka – Alectoris graeca, Šumska sova – Strix aluco, Velika sova Ušara – Bubo bubo, Leganj – Caprimulgus europaeus, Bijela čiopa – Apus melba, Pčelarice – Merops apiaster, Brgljez – Sitta europaea, Veliki djetlić – Dendrocopus major, Mali djetlić – Dendrocopus minor, Crna žuna – Dryocopus maritus, Zelena žuna – Picus virdis, Siva žuna – Picus canus, Ševa krunica – Lullula arborea, Poljska ševa – Alauda arvensis, Prugasta trepteljka – Antus trivialis, Livadna trepteljka – Antus pratensis, Mrka crvenrepka -Phoenicurus ochruros, Šumska crvenrepka – Phoenicurus phoenicurus, Sivkasta bjeloguza – Oenanthe oeanthe, Kos – Turdus merula, Drozd imelaš – Turdus viscivorus, Drozd cikelj – Turdus philomelos, Drozd bravenjak – Turdus pilaris, razne grmuše od kojih je najbrojnija Crnokapa grmuša – Sylvia atricapilla, pa zatim Kukmasta sjenica – Parus cristatus, Crnoglava sjenica – Parus palustris, Jelova sjenica – Parus ater, kao i ostale vrste sjenica, Zidarčac – Tichodroma muraria, različite vrste zeba – Fringillidae i strnadica – Emberizidae od kojih valja istaknuti na području Učke Vrtnu strnadicu – Emberizu hortulanu itd. Također je moguće sresti Surog orla – Aquila chrysaetos ili Bjeloglavog supa – Gyps fulvus.

<Program i troškovnik vođenja birdwatching tura:

Cjelodnevna tura
A) Obilazak: Lisina, Sapce, Vele i Male Učke, Bodaj, Sisol
Cijena: 110€/osobi (svaka dodatna osoba 15€, max 4 osobe)

B) Obilazak: Lisina, Žejane, Mune, Rupa, Lipa, Klana
Cijena: 110€/osobi (svaka dodatna osoba 15€, max 4 osobe)

Poludnevne ture
A) Obilazak: Osojnice, Lisina, Žejane, Mune
Cijena: 65€/osobi (svaka dodatna osoba 15€)

B) Obilazak: Rupa, Klana, Lipa
Cijena: 65€/osobi (svaka dodatna osoba 15€)

U cijenu su uračunati:
Troškovi stučnog vođenja na engleskom ili talijanskom jeziku (dodatna mogućnost francuski jezik) te prijevoz (terenskim vozilom) osoba po lokacijama promatranja kao i pick up and return osoba na njihovo mjesto boravka u krugu do 20 km udaljenosti od mjesta promatranja.
U cijenu nije uračunato “pick up and return” u slučajevima ako se stranku/stranke mora pokupiti na mjestima udaljenijim od 20 km od mjesta promatranja što poskupljuje cijenu prijevoza ovisno od mjesta boravka stranke kao i mjesta promatranja za 4 kn/kilometar gdje je uračunata cijena goriva i putni troškovi.

Napomena: Na upit je moguće organizirati birdwatching ture za više od četiri osobe. Također je moguće organizirati uz birdwatching i foto ture na području gore navedenih birdwatching tura.