Portal za iznajmljivače

Boravišna pristojba

Matulji, srpanj 2014.

Molimo Vas da prilikom uplate paušala za boravišnu pristojbu koristite IBAN naveden niže.
Kako smo zakonski obvezni uplatnice za boravišnu pristojbu dostaviti do kraja ožujka, iste ne sadrže IBAN koji je potreban od 01. srpnja 2014.
Ispričavamo se svim iznajmljivačima na eventualnim neugodnostima.

U nastavku su navedeni podaci za uplatu boravišne pristojbe:

BORAVIŠNA PRISTOJBA
PRIMATELJ: Prolazni račun TZO Matulji BP
IBAN PRIMATELJA: HR5510010051726104741
POZIV NA BROJ: OIB iznajmljivača
MODEL: 67
SVRHA: Boravišna pristojba

//

Poštovani,

od 01. siječnja 2010. godine na snazi su novi zakoni i to:

 • Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09)

Na području naše općine dolazi do slijedećih promjena:
* Matulji (sve ulice), Mihotići i Mihelići – A razred,
* Jušići B razred,
* Rupa B razred,
* Bregi, Brešca, Jurdani, Kućeli, Mučići, Permani, Rukavac, Ružići, Veli Brgud – C razred,
* Brdce, Lipa, Male Mune, Mali Brgud, Pasjak, Šapjane, Vele Mune, Zaluki, Zvoneća, Žejane – D razred.

 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 113/09)
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)
 • Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (NN 92/09)

Na području naše općine dolazi do slijedećih promjena:
Općina Matulji, glavna sezona od 1. 1. – 31. 12.

 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)

Sve postojeće propise i Zakone, ali i one koji su u donošenju možete pogledati na:
http://www.mint.hr/default.aspx?id=356

 • Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08); (NN 59/09)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu (NN 139/09)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2011. godinu (NN 96/10)
 • Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09)
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 113/09)
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)
 • Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (NN 92/09)
Turistička zajednica Općine Matulji - Trg maršala Tita 3, 51211 Matulji - Tel.: 276 789, Fax: 276 221, OIB: 60986406974