Portal za iznajmljivače

Korisne informacije

IZGLED UPLATNICE ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU:

> Platitelj: Ime i prezime, adresa ili naziv pravne osobe, adresa
> Primatelj: Prolazni račun boravišne pristojbe TZO Matulji
> Model: 67
> Broj računa primatelja / IBAN PRIMATELJA: HR5510010051726104741
> Poziv na broj odoborenja: OIB –
01 (uplate za račune izdane u agenciji Matulji Tours isključivo za plaćanje BP po noćenju)
02 (uplate za račune izdane u agenciji Surina isključivo za plaćanje BP po noćenju)
05 (uplate za račune izdane u Turističkoj zajednici isključivo za plaćanje BP po noćenju)
10 (uplate boravišne pristojbe u paušalnom iznosu)
17 (uplate za račune izdane u Turističkoj zajednici isključivo za plaćanje BP po noćenju – NEKOMERCIJALNI)
> Opis plaćanja / svrha: Boravišna pristojba

IZGLED UPLATNICE ZA TURISTIČKU ČLANARINU:

> Platitelj: Ime i prezime, adresa ili naziv pravne osobe, adresa
> Primatelj: Prolazni račun turističke članarine TZO Matulji
> Model: 67
> Broj računa primatelja / IBAN PRIMATELJA: HR6010010051726127155
> Poziv na broj odoborenja: OIB iznajmljivača
> Opis plaćanja / svrha: Turistička članarina

Turistička zajednica Općine Matulji - Trg maršala Tita 3, 51211 Matulji - Tel.: 276 789, Fax: 276 221, OIB: 60986406974