Portal za iznajmljivače

Turistička članarina

Matulji, srpanj 2014.
Molimo Vas da prilikom uplate turističke članarine koristite IBAN naveden niže.
Kako smo zakonski obvezni uplatnice za boravišnu pristojbu dostaviti do kraja ožujka, iste ne sadrže IBAN koji je potreban od 01. srpnja 2014.
Ispričavamo se svim iznajmljivačima na eventualnim neugodnostima.

U nastavku su navedeni podaci za uplatu turističke članarine.

TURISTIČKA ČLANARINA
PRIMATELJ: Prolazni račun turističke članarine TZO Matulji
IBAN PRIMATELJA: HR6010010051726127155
POZIV NA BROJ: OIB iznajmljivača
MODEL: 67
SVRHA: Turistička članarina

//

Od 2009. godine novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama:

  • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08); (NN 88/10)
  • Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09); Ispravak Pravilnika (NN 9/10); Izmjene i dopune (NN 61/10); Izmjene i dopune (NN 82/10)
  • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)
  • Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09)
Turistička zajednica Općine Matulji - Trg maršala Tita 3, 51211 Matulji - Tel.: 276 789, Fax: 276 221, OIB: 60986406974