Portal za iznajmljivače

Turistička zajednica

  • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
  • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
Turistička zajednica Općine Matulji - Trg maršala Tita 3, 51211 Matulji - Tel.: 276 789, Fax: 276 221, OIB: 60986406974