Turistička zajednica

Adresa: Trg maršala Tita 3, 51211 Matulji, Primorsko-goranska županija, Hrvatska
OIB: 60986406974
Telefon: +385 (0)51 296 986
Fax: +385 (0)51 276 221
E-mail: tzmatulji@gmail.com

Marijana KalčićMarijana Kalčić u Turističkoj zajednici općine Matulji je od 2002. godine.
Od samih početaka, pa sve do sada intenzivno radi na promociji i promidžbi cijelog Matuljskog kraja, običaja i zaštiti autohtonih vrijednosti i gastronomije. Posebno je ponosna na “Školu potresujki“ i sva pusna događanja koja osim lokalnog stanovništva privlače i sve veći broj turista iz okolnih mjesta ali i iz Italije, Slovenije i Austrije.
Veseli je i činjenica da je na području općine Matulji veliki broj kvalitetnih iznajmljivača i onih koji će nadograđivanjem ponude i kvalitete to tek postati, a gastronomska ponuda općine na zavidnom je nivou, pa se tako mogu kušati jednostavna jela poput marendi, ali i ona “složena“ u velikom broju oštarija, buffeta, konoba i restorana diljem općine.

Nada se da će općina Matulji privući niz investitora koji će dodatno oplemeniti turističku ponudu i da će zajedničkim idejama, planovima i programima raditi na još boljoj promociji cijelog matuljskog kraja.

<Radno vrijeme Turističke zajednice Matulji:

ponedjeljak, srijeda i petak 9:00 – 13:00
utorak i četvrtak 12:00 – 16:00

U uredu možete dobiti informacije o smještaju, mjestu i okolnim mjestima, o događanjima, prospekte, informacije za sadašnej i nove iznajmljivače, prijava i odjava gostiju, prva prijava obavezno u uredu (osobna iskaznica vlasnika kuće u kojoj se prijavljuje, OIB i dokument osobe koja se prijavljuje), vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka, dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine, provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

Razvoj turizma:

Turistička zajednica promovira turističku destinaciju na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja, sudjeluje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine, potiče i sudjeluje u uređenju općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture, prikuplja i ažurira podatke o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista, izdava turističke promotivne materijale, potiče i organizira kulturne, zabavne, umjetničke, sportske i druge manifestacije koje pridonose obogaćivanju turističke ponude, potiče, organizira i provodi akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine, potiče, unapređuje i promiče specifične prirodne i društvene vrijednosti koje općinu čine turistički prepoznatljivom i stvara uvjete za njihovo gospodarsko korištenje, potiče i sudjeluje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga.

Ciljevi:

Ciljevi razvoja turizma općine Matulji usklađeni su s globalnim gospodarskim, te društvenim ciljevima općine. Dugoročni je cilj razvoja turizma na području općine Matulji prvenstveno blagostanje lokalnog stanovništva i ostvarenje gospodarskog prosperiteta, uz maksimalno moguće očuvanje prirodnog okoliša i kulturno-povijesne baštine.

Ekonomski ciljevi:

 • Turizam kao poticaj razvoju gospodarstva u cjelini
 • Rast investiranja
 • Poduzetništvo, obrtništvo
 • Veće zapošljavanje
 • Povećanje turističke potrošnje
 • Proizvodnja autohtonih proizvoda
 • Cjelogodišnje poslovanje (sezonalnost ponegdje nemoguće izbjeći)
 • Viša kvaliteta smještajnih objekata
 • Bolja struktura smještajnih kapaciteta
 • Razvoj novih turističkih proizvoda
 • Osvajanje novih tržišnih segmenata
 • Integralna kvaliteta destinacije

Socio-kulturni ciljevi:

 • Rast kvalitete života lokalnog stanovništva, blagostanje
 • Sigurnost za lokalno stanovništvo i turiste
 • Očuvanje kulturno-povijesne baštine
 • Očuvanje lokalnog identiteta u uvjetima globalizacije
 • Prožimanje kultura

Ekološki ciljevi (zaštita okoliša):

 • Zaštita prirodnih resursa, eko-standardi
 • Racionalno korištenje energije
 • Unapređenje infrastrukture
 • Monitoring zagađenja
 • Sprječavanje vizualnog zagađenja prostora, prostorno planiranje

Aplikacija navedenih ciljeva u praksi treba dovesti do značajnog iskoraka u razvitku turizma općine Matulji. Navedeni ciljevi moraju biti u funkciji optimalizacije koristi između lokalnog stanovništva, turista i nositelja turističke ponude.

Turistički proizvodi općine Matulji uklapaju se u sustav turističke ponude Kvarnera, koji samo objedinjenom ponudom može postići očekivanu razinu konkurentnosti na zahtjevnom turističkom tržištu. Turistički proizvodi se nadograđuju s turističkim proizvodima susjednih destinacija, izazivajući sinergijski efekt, te zajedno tvoreći integralni turistički proizvod Kvarnera.

Konačni doseg ostvarenja spomenutih ciljeva treba biti razvoj temeljen na načelima održivosti, odnosno održivi razvoj kao koncepcija koja s jedne strane osigurava dugoročni boljitak lokalnom stanovništvu i zajednici, te s druge strane zadovoljstvo turista.

<Godišnje izvješće – Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu:
PDF format – Godišnje izvješće
CSV format – Godišnje izvješće